REFERANSER

 

Alarm & Automatikk As ble etablert 1990 og skiftet navn til ASPN Automatikkspesialisten A/S i 2015 firmaet har idag 5 ansatte med bred erfaring fra bransjen. I tillegg til god grunnkompetanse har den enkelter speialisert seg i ulike spesialsegmenter innenfor fagområdet automasjon.
Bedriften innehar god kompetanse på programmering av PLS, operatørterminaler og scadasystemer, Radiosamband og GSM løsninger, prosjektering, dokumentering og produksjon av automatikktavler.

Referanser fra ulike sektorer:

VA - anlegg: Styring drift og overvåking av pumpe og målestasjoner.
Eidsberg Kommune – full automasjon av vann og avløpssystem med fjernaccess og scadasytem.
Trøgstad Kommune – full automasjon av vann og avløpssystem med fjernaccess og scadasysem.
Trøgstad Kommune – automasjon og overvåking av kloakkrenseanlegg.
Fet Kommune – ombygging av vann og avløpsstasjoner med fjernaccess og scadasytem.
   
Industri: Komplette automatikkanlegg for pakking, transport og prosess.
Glava AS – styresytem for pakkemaskiner til glassvattproduksjon.
Idun Industrier – automatikkanlegg for doseringsanlegg.
Gilde – automtiske pakke og transportanlegg.
Nortura – automatiske pakke og transportanlegg for rå og ferdigvarer.
Gomannbakeriene – automatisk håndtering av bakevarer fra deig til pose.
Tine Meierier – styring av vakuumanlegg for produksjonsapparater
   
Trafikk: Styresystemer for variable veiskilt. E18 Østfold, E6 Minnesund, E36 Rogaland
   
Farmasøytisk: Apparater for produksjon av desinfeksjonsmiddel, totalprosjekt.
Anlegg for dosering av desinfeksjon- og vaskemidler.
   
Landbruk: Automatikktavler, lysstyringer og overvåking av livdyrproduksjon.
   
Forskning: Oslo Universitetssykehus, klimakabinett for oppstalling av forsøksdyr