RADIO & GSM SAMBAND

 radiosamband

Automatikkspesialisten leverer radiosamband for overføring av driftsdata for anlegg som krever konsesjon og konsesjonsfrie frekvenser. Post og Teletilsynet har registrert Automatikkspesialisten som radioforhandler.

 I tillegg har Automatikkspesialisten levert systemer for overføring av driftsdata og fjernstyring via GPRS, i lukket virituelt privat nettverk.