FARMASØYTISK

Desinfeksjon

Automatikkspesialisten leverer spesialprosjekt tilpasset kundens behov

Medis Pharmaceuticals hadde behov for prosesstyring for tilvirkning av desinfeksjonsvæske.
Komplett produksjonsenhet ble prosjektert, utviklet og produsert av Automatikkspesialisten.