AUTOMATIKKTAVLER

Automatikktavlen er fordelingssenteret for elektrisk kraft til de ulike komponenetene i et automatikkanlegg. Her bygges inn sikringer, motorstartere og ulike styreinretninger.
Det er viktig at alle komponentene i en automatikktavle er tilpasset hverandre og den funksjon som skal fylles.
Automatikkspesialisten prosjekterer, dokumenterer, bygger og driftsetter slike anlegg.

 

Tavler landbruk

Tavler industri

Tavler AV-anlegg

Dokumentasjon

Automatikktavler

Våre tavler leveres ferdig testet med komplett dokumentasjon:
El-skjema, temperaturberegning og samsvarerklæring.