PLS / HMI

pls_hmi

PLS- Programmerbar Logisk Styring.
Automatikkspesialisten har lang erfaring med programmering av en rekke ulike appliksjoner og kan levere skreddersydde løsninger med utstyr fra Siemens, Mitsubishi, Thormatic og Omron.

Les mer: PLS/HMI

ALARMSYSTEMER

Alarmsystemer

Skreddersydde systemer for teknisk overvåking og videreformidling av informasjon.

Les mer: Alarmsystemer

TRAFIKK

trafikk

Automatikkspesialisten leverer styresystem for skilting og varsling til veiprosjekter .

Les mer: Trafikk

SCADASYSTEMER

 

scada_citect_aspn

Automatikkspesialisten kan levere skreddersydde applikasjoner bygget på
In-Touch, Citect eller Omron sine softwarepakker.

Les mer: Scadasystemer

AUTOMATIKKTAVLER

Automatikktavlen er fordelingssenteret for elektrisk kraft til de ulike komponenetene i et automatikkanlegg. Her bygges inn sikringer, motorstartere og ulike styreinretninger.
Det er viktig at alle komponentene i en automatikktavle er tilpasset hverandre og den funksjon som skal fylles.
Automatikkspesialisten prosjekterer, dokumenterer, bygger og driftsetter slike anlegg.

Les mer: Automatikktavler